Smaller Default Larger

OPŁATY ZA ŚMIECI DRASTYCZNIE W GÓRĘ

Od 1 marca br. o ponad 60 procent wzrosły opłaty za wywóz odpadów segregowanych i ponad 100 procent za odpady niesegregowane na terenie gminy. Mimo propozycji części radnych o obniżenia zaproponowanych stawek, większość radnych opowiedziała się za propozycją burmistrza. Tym samym za odpady segregowane zapłacić trzeba będzie 21 zł. za osobę w rodzinie, a za odpady niesegregowane 42 zł.

Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Radny Michał Antosiewicz pytał, jak naliczone zostały takie stawki? Pytał o koszt wywozu odpadów z domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Zastanawiał się czy nie lepiej byłoby ustalić wysokość opłat za śmieci, według zużytej wody w gospodarstwie domowym. Radna Bernarda Lewandowska pytała m.in. o odpowiedzialności zbiorową, w chwili stwierdzenia, że śmieci nie są prawidłowo segregowane. Chociażby na terenach spółdzielni mieszkaniowych. Radny Cezary Krzyżanowski mówił m.in. o konieczności przebudowy całego systemu zbiórki odpadów na terenie gminy. Według radnego zły system sprawia, że cena jest tak wysoka, a konsekwencje tego ponoszą indywidualni mieszkańcy. Na cześć pytań odpowiadał przewodniczący Rady Miejskiej i jednocześnie kierownik w spółce zajmującej się m.in. wywozem odpadów Mariusz Maciejewski. Bronił m.in. pracowników, którzy odbierają śmieci i zdarza się, że do śmieciarki trafiają odpady bio i zmieszane. Wspominał o metodach rozliczania i tym, że żadna nie będzie sprawiedliwa. Stwierdził, że może pojawić się odpowiedzialność zbiorowa w budynkach wielorodzinnych, jeżeli stwierdzone zostanie, że śmieci są nieprawidłowo segregowane. Według radnego Rafała Szczepaniaka nie warto się rozczulać nad kwotą podwyżki o 8 zł. w przypadku segregacji śmieci. Wskazywał, że wiele rodzin korzysta z 500 plus, 13. emerytury czy z podwyżki płacy minimalnej. Podkreślił, że na obecną chwilę nie ma lepszej propozycji. Radny Romuald Romaniuk broniąc zaproponowanych stawek podkreślał, że innej możliwości nie ma. Wskazywał, że tylko jedna firma przystąpiła do przetargu na wywóz odpadów, barlineckie PGK Sp. z o.o., które musi zbilansować wpływy z wydatkami. W trakcie dalszej dyskusji radny C. Krzyżanowski zaproponował nowy projekt uchwały obniżający stawki z zaproponowanych 21 zł. do 17 i z 42 na 34 zł. Jak podkreślał nowe stawki zostały przez niego policzone i nic nie stoi na przeszkodzie, aby te propozycje przyjąć, a tym samym podwyżki nie będą tak drastyczne dla mieszkańców. Pod projektem uchwały podpisało się czworo radnych. W trakcie głosowania, większością głosów projekt został odrzucony. Po zakończeniu dyskusji radni większością głosów przyjęli propozycję burmistrza Dariusza Zielińskiego. Za podwyżką opowiedzieli się: Rafał Szczepaniak, Jerzy Symela, Cezary Michalak, Grzegorz Zieliński, Mariusz Maciejewski, Sylwester Łuczak, Romuald Romaniuk. Przeciwko: Cezary Krzyżanowski, Michał Antosiewicz, Bernarda Lewandowska i Piotr Stanisławski. Od głosu wstrzymała się radna Alicja Kowalewska. (JS)