Smaller Default Larger

CZARNE CHMURY NAD SZPITALEM

Z każdym miesiącem rośnie zadłużenie barlineckiego szpitala. Na koniec 2019 roku może być to kwota 5 mln zł. Aby zaległości były jak najmniejsze, po raz kolejny radni dofinansowali lecznicę kwotą 700 tys. zł. w formie pożyczki. Zanim w trakcie nadzwyczajnej sesji barlineckiej Rady Miejskiej do tego doszło, radni mieli pytania do burmistrza Barlinka i prezesa szpitala.

Chcieli znać sytuację finansowa placówki, pytali o dalszy los oddziału dziecięcego, o pogłoski dotyczące innych oddziałów. - Dochodzimy do ściany przez którą nie jesteśmy w stanie się przebić - mowił burmistrz D. Zieliński. W tej chwili w kraju, szpitale zadłużone są na 14 mld zł. I w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jest to zobowiązanie państwa. I państwo powinno na to wyłożyć pieniądze. W tym na zadłużenie naszego szpitala. Zadłużamy gminę Barlinek, żeby uregulować bieżące płatności szpitala. - Niestety są już pierwsze postępowania sądowe i związane z tym koszty - podkreślał burmistrz Zieliński. Jak mówił m.in., tylko w 2019 roku gmina przeznaczyła na szpital 2 mln zł. Chociażby na wykup obligacji. Zabierając głos w dyskusji prezes szpitala Marek Stankiewicz mówił m.in. - Z tytułu obligacji i odsetek z obligacji, w tym miesiącu (grudniu 2019) musimy zapłacić 1 mln zł. Dlatego wystąpiłem do rady o 700 tys. zł, bo 300 tys. pokryjemy z własnych dochodów. Jeśli chodzi o pediatrię, byłem zmuszony do zawieszenia jego działalności o kolejne 3 miesiące. W sumie oddział może być zamknięty pół roku, później trzeba zadecydować, czy go otworzyć, czy go zamknąć? Jeżeli znajdziemy pediatrów, to problem jest do rozwiązania. Lepsza sytuacja jest, jeżeli chodzi o oddział internistyczny. Od stycznia udało się pozyskać do pracy dwóch dodatkowych lekarzy. - Zagrożenia, co do pracy tego oddziału znikły - mówił m.in. prezes Stankiewicz. Podkreślał też, że nie ma zagrożeń jeżeli chodzi o oddział chirurgiczny. Będzie on pracował normalnie. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi radni jednogłośnie zgodzili się na przekazanie szpitalowi 700 tys. zł.
(J)