Smaller Default Larger

KOLEJNA POMOC DLA SZPITALA

Nie najlepsza sytuacja finansowa barlineckiego szpitala sprawia, że po raz kolejny radni barlineckiej Rady Miejskiej wyrazili zgodę na jego dofinansowanie. To kolejna już kroplówka finansowa w tym roku.

W pierwszych dniach sierpnia do władz gminy wpłynęło pismo od prezesa Szpitala Barlinek sp. z o.o. o dokapitalizowanie placówki w związku z jej trudną sytuacją finansową. Na nadzwyczajnej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, radni przekazali do spółki 672 tys. zł. Jak nam powiedział prezes lecznicy Marek Stankiewicz, sytuacja finansowa szpitala obecnie jest bardzo trudna. Wpłynęło na to kilka czynników. Przede wszystkim zamknięcie na półtora miesiąca oddział wewnętrznego, jak również znaczny wzrost kosztów działalności szpitala. Na ten wzrost składają się wyższe koszty osobowe, wzrost cen leków i materiałów medycznych, jak również innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szpitala. Zobowiązania finansowe szpitala na koniec czerwca wynosiły ponad 4 mln zł. Z czego prawie 2 mln to zobowiązania wymagalne. Przypomnijmy. W 2015 roku miasta stało się właścicielem szpitala.

Gdyby w owym czasie takiej decyzji nie podjęto, szpitala mogłoby już nie być. Wtedy żaden bank nie chciał rozmawiać i udzielać kredytów na jego dalszą działalność z ówczesnym właścicielem, powiatem myśliborskim. Ratunkiem była gmina, która wzięła na siebie ciężar jego prowadzenia. Jednocześnie władze powiatu zapewniały, że dalej będą pomagać w jego utrzymaniu. Podobnie, jak szpitalowi w Dębnie, który każdego roku generuje straty i powiększa swoje zadłużenie. Mimo, że obie placówki w swojej nazwie mają słowa szpital powiatowy, wiele osób twierdzi, że dębnowska placówka jest przez władze powiatu faworyzowana. Dopiero niedawno gmina Dębno przejęła w nim 20 procent udziałów, powiat ma 80. Jakby tego było mało, władze powiatu postarały się o kredyt na spłatę zadłużenia szpitala w Dębnie. Przeznaczono na ten cel około 9 mln zł. Dodajmy też, że 1 sierpnia br.  został podpisany list intencyjny zmierzającej do przejęcia i prowadzenia szpitala w Dębnie, przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie. A szpital w Barlinku? Radni przeznaczają coraz większe pieniądze na jego funkcjonowanie. Muszą, bo to gmina jest jego właścicielem. Władze powiatu twierdząc, że obie placówki traktują równo, trochę mijają się z prawdą. Bo 9 mln zł. przeznaczyły dla Dębna, a dla Barlinka?

(j)