Smaller Default Larger

ŚWIETLICA NIEZGODY

Łubianka to niewielka wioska. Ma jednak wielki problem. Jest nim świetlica, a właściwie to kto, kiedy i w jaki sposób może z niej korzystać? Do niedawna w świetlicy odbywały się m.in. msze święta. Na środku sali stał ołtarz, którego nie można było ruszać. Trochę to kolidowało w momencie chęci zorganizowania tam innych zajęć czy uroczystości.

 

 

Po pewnym czasie doszło do tego, że ołtarz został zabrany, nie organizuje się tam mszy świętych. Zanim jednak msze przestały się tam odbywać był problem z posprzątaniem pomieszczenia po niej, nie było gdzie schować przedmiotów liturgicznych. Zakupiona na ten cel szafa miała tylko temu służyć. Był także problem z kluczami do pomieszczeń. Mimo, że za pomieszczenie odpowiada sołtys sołectwa, klucze miał kto inny. Od pewnego czasu ołtarza w świetlicy już nie ma. Nie odbywają się msze święte. W wiosce chce reaktywować się Ochotnicza Straż Pożarna. Także i jej byli członkowie roszczą sobie pretensje do budynku, w którym świetlica funkcjonuje. - Uważam, że budynek jest dla wszystkich - podkreśla sołtys Łubianki, Anna Zięcina. Stworzyliśmy regulamin korzystania z niego. Jest tam miejsce na organizowanie mszy świętych, zmieszczą się strażacy i inni, którzy zechcą z nich skorzystać. Ja za niego odpowiadam, ale nigdy nie robiłam trudności, jeżeli ktoś chciał ze świetlicy skorzystać. Klucz jest u mnie i zawsze można go wziąć. A, jak zajdzie taka konieczność, to sama podjadę i świetlicę otworzę. Trzeba też po sobie posprzątać. Chociaż, jak ktoś tego nie zrobi, nie ma problemu, posprzątam. Potrzebna jest tylko dobra wola i chęć dogadania się wszystkich ze stron - podkreśla A. Zięcina. W sprawie budynku, w którym mieści się m.in. świetlica i o konflikt w wiosce spytaliśmy burmistrza Dariusza Zielińskiego. 

 

- Kto jest właścicielem budynku (świetlicy wiejskiej w Łubiance)?

 

- Właścicielem świetlicy wiejskiej w Łubiance jest gmina Barlinek.

 

- Kto odpowiada za rzeczy, które się w nim znajdują?

 

- Zasady, tryb i warunki korzystania ze świetlic w Gminie Barlinek zostały określone w Uchwale Nr IX/170/2015 Rady Miejskiej w Barlinku oraz w Zarządzeniu Burmistrza Barlinka Nr 90/2018. Zgodnie z zapisami uchwały „Zarządzającym świetlicą wiejską jest sołtys zwany dalej opiekunem” (§2.2) oraz „Opiekun ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie świetlicy” (§2.7). Dodatkowo w Zarządzeniu Burmistrza jest zapis informujący, że „Gospodarzem świetlicy wiejskiej jest sołtys danego sołectwa zwany dalej opiekunem świetlicy” (§1.2).

 

- Do niedawna w budynku tym odbywały się msze święte. Dlaczego w związku z tym był problem z organizowaniem tam innych uroczystości?

 

- Nie mam żadnych informacji na temat problemów z organizowaniem w świetlicy innych wydarzeń. Zgodnie z §2 Zarządzenia „ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy wsi w celu realizacji działalności statutowej sołectwa, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz organizacje i stowarzyszenia, a także inne podmioty w ramach zorganizowania inicjatyw społecznych tj. zebrania wiejskie, imprezy kulturalne i sportowo – rekreacyjne, nieodpłatne szkolenia, które skierowane są do społeczności lokalnej w ramach tych spotkań”. Zarządzenie określa również procedurę odpłatnego udostępnienia świetlicy. Wniosek zainteresowanych najmem potwierdzony przez sołtysa składany jest w Urzędzie Miejskim w Barlinku. Na jego podstawie jest przygotowywana umowa najmu.

 

- Na czyj wniosek gmina zakupiła szafę do świetlicy i kto miał z niej korzyść?

 

- Na spotkaniu 1 marca br., w którym uczestniczył ks. Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowogródku (Łubianka znajduje się na terenie tej parafii), pani sołtys Łubianki oraz dwoje członków Rady Sołeckiej w Łubiance dyskutowaliśmy między innymi na temat planów działalności sołectwa i możliwości, jak dotychczas, udziału mieszkańców w mszach świętych i spotkaniach modlitewnych. W związku ze zgłoszonym problemem związanym z zabezpieczeniem przedmiotów liturgicznych po zakończonym nabożeństwie, zaproponowano wyposażenie świetlicy w szafę do przechowywania tych przedmiotów. Szafa będzie wykorzystana na potrzeby mieszkańców sołectwa Łubianka członków wspólnoty parafialnej.

 

- Czy burmistrz widzi jakieś sensowne rozwiązanie konfliktu, bo moim zdaniem taki w wiosce jest, związanego ze wspomnianym budynkiem?

 

- Na 15 świetlic wiejskich funkcjonujących w gminie Barlinek tylko w Łubiance pojawiły się konflikty związane z dostępnością do tego budynku przez zainteresowanych mieszkańców. Bo oprócz członków parafii problemy zgłaszają członkowie odtwarzającej się Ochotniczej Straży Pożarnej Łubiance. W tak małej społeczności jaką jest sołectwo tylko szczera rozmowa i chęć kompromisu mogą doprowadzić rozwiązania problemu. Oprócz przepisów zapisanych w uchwałach i zarządzeniach ważne są prawa zwyczajowe funkcjonujące w lokalnych społecznościach, które tworzone były przez pokolenia. Mam nadzieję, że mieszkańcy porozumieją się w tej ważnej dla tej społeczności sprawie.

 

(J)