Smaller Default Larger

OPŁATY ZA ŚMIECI DRASTYCZNIE W GÓRĘ

Od 1 marca br. o ponad 60 procent wzrosły opłaty za wywóz odpadów segregowanych i ponad 100 procent za odpady niesegregowane na terenie gminy. Mimo propozycji części radnych o obniżenia zaproponowanych stawek, większość radnych opowiedziała się za propozycją burmistrza. Tym samym za odpady segregowane zapłacić trzeba będzie 21 zł. za osobę w rodzinie, a za odpady niesegregowane 42 zł.

Czytaj więcej...

Gminne inwestycje - podsumowanie 2019 roku i plany na 2020 rok - rozmowa z Dariuszem Zielińskim, burmistrzem Barlinka

- Jaki był ubiegły rok dla Gminy Barlinek?
- Odpowiadając jednym zdaniem na tak postawione pytanie należałoby powiedzieć, że 2019 rok był rokiem kontynuacji wcześniej zaplanowanych projektów i zadań, które przed każdą gminą w Polsce stawiają ustawy samorządowe.

Czytaj więcej...

CZARNE CHMURY NAD SZPITALEM

Z każdym miesiącem rośnie zadłużenie barlineckiego szpitala. Na koniec 2019 roku może być to kwota 5 mln zł. Aby zaległości były jak najmniejsze, po raz kolejny radni dofinansowali lecznicę kwotą 700 tys. zł. w formie pożyczki. Zanim w trakcie nadzwyczajnej sesji barlineckiej Rady Miejskiej do tego doszło, radni mieli pytania do burmistrza Barlinka i prezesa szpitala.

Czytaj więcej...

RUSZYŁA FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

Od poniedziałku, 4. listopada, wszyscy, którzy mają do załatwienia sprawy związane z pojazdami mechanicznymi, nie muszą już jeździć do Myśliborza. Od tego dnia bowiem ruszyła filia myśliborskiego Wydziału Komunikacji.

Czytaj więcej...

CZEGO BOI SIĘ PRZEWODNICZĄCY MACIEJEWSKI?

Na każdej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, część radnych domaga się, aby przewodniczący Mariusz Maciejewski zezwolił mieszkańcom na zabieranie w jej trakcie głosu. Głosu nie mogą zabierać także sołtysi gminnych sołectw. Chyba, że  przewodniczący ma dobry humor i w drodze wyjątku, łaskawie na coś takiego pozwoli.  Po raz kolejny mówiono o tym na sesji październikowej.

Czytaj więcej...